דיוקן הספר ואחריו פני ישראל, הציונות ומפעל ההתנחלות בראי הדיוקן: אחרי דבר

אבנר להב (מתרגם), Denis Charbit

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

כותר מתורגם של התרומהPortrait of a book followed by Israel, Zionism and Settlements in the mirror of Albert Memmi's The Colonized and the Coloni: Postface Essay
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחאלבר ממי, דיוקן הנכבש ולפני-כן דיוקן הכובש
כותר משנה של פרסום המארחAlbert Memmi, The Colonized and the Colonizer
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורהוצאת כרמל
עמודים143-176
סטטוס פרסוםפורסם - 2005

פורמט ציטוט ביבליוגרפי