דחיקה ועקירה מהעיר: מבט דרומזרחי

ארז צפדיה, אורן יפתחאל

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהUrban Displaceability: : A Southeastern Perspective
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)59-86
מספר עמודים28
כתב עתתיאוריה וביקורת; במה ישראלית
כרך54
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

RAMBI publications

  • rambi
  • Sociology, Urban -- Israel
  • Cities and towns -- Research
  • Urban policy
  • Urban policy -- Israel
  • Equality -- Israel
  • Civil rights -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי