דו-קיום בין מודלים "דידקטיים" למודלים "מדעיים" בהוראת הפיזיקה והמדעים

מאיר מידב, יורם קירש, יואב בן-דב

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)17-24
מספר עמודים8
כתב עתתהודה: עלון למורה לפיסיקה
כרך20
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 1999

IHP publications

 • ihp
 • Atoms
 • Black holes (Astronomy)
 • Electric conductivity
 • Electric resistance
 • Physics -- Study and teaching
 • Science -- Study and teaching
 • אטומים
 • התנגדות חשמלית
 • חורים שחורים
 • מדעים -- לימוד והוראה
 • מוליכות (חשמל)
 • פיזיקה -- לימוד והוראה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי