דו-עט לחי ולמת

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהאם המתה, ואחריו דיאלוג עם "האם המתה"
כותר משנה של פרסום המארחאנדרה גרין
מקום הפרסוםתל-אביב
מוציא לאורתולעת ספרים
עמודים115-126
סטטוס פרסוםפורסם - 2007

פורמט ציטוט ביבליוגרפי