דוד בן-גוריון ויצחק בן-צבי: התבוננות משווה בדפוסי מנהיגותם: התבוננות משווה בדפוסי מנהיגותם

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר מציע התבוננות משווה במשעולי חייהם ובדפוסי מנהיגותם של דוד בן גוריון ויצחק בן צבי, ומנסה לענות על השאלה מתי, כיצד ומדוע חל השינוי בהיררכיה המנהיגותית שהביא לעלייתו של בן גוריון לראש הסולם המפלגתי והלאומי (מפלגת אחדות העבודה, מפא"י, ההסתדרות הכללית, היישוב, ההסתדרות הציונית ומדינת ישראל). המהלך במאמר הוא כפול: סיפורם של שני האישים מוסבר באמצעות תופעות אחרות בתולדות היישוב, ובה בעת מקצת מן התובנות וההבחנות העולות מן ההשוואה שמבקש המאמר לעשות הן רלוונטיות ותקפות לתופעות נוספות בתולדות היישוב והמדינה ולדגמי המנהיגות שהתפתחו בהם במחצית הראשונה של המאה העשרים.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)90-112
מספר עמודים23
כתב עתעיונים : כתב עת רב-תחומי לחקר ישראל
כרך30
סטטוס פרסוםפורסם - 2018

הערה ביבליוגרפית

פוליטיקה.

IHP publications

 • ihp
 • Ben-Gurion, David -- 1886-1973
 • Ben-Zvi, Itzhak -- 1884-1963
 • Leadership
 • בן-גוריון, דוד -- 1886-1973
 • בן-צבי, יצחק -- 1884-1963
 • מנהיגות

RAMBI publications

 • rambi
 • Ben-Gurion, David -- 1886-1973
 • Ben-Zvi, Itzhak -- 1884-1963
 • Prime ministers -- Israel -- Biography
 • Prime ministers -- Israel -- Attitudes
 • Presidents -- Israel -- Biography
 • Presidents -- Israel -- Attitudes
 • Israel -- Politics and government -- 1948-1967

פורמט ציטוט ביבליוגרפי