דבר העורכת: לא על האחריות לבדה: אחריות תאגידית כתופעה חברתית רב-תחומית, רב-מימדית ורב-רובדית

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

למיטב הידיעה, זהו הגיליון הראשון של כתב עת אקדמי בעברית המוקדש לאחריות תאגידית. ככזה מונחת לפתחו משימה לא פשוטה. כיצד "לתפוס" נושא הנמצא בנסיקה ציבורית ומחקרית, נושא שבמחקר הבינלאומי קיבל עד היום ביטוי עשיר ומגוון כל כך. הכתיבה על אחריות תאגידית מתפרסת על פני מספר דיסציפלינות, מסתמכת על הנחות יסוד ותיאוריות שונות, ושאלות המחקר והמתודולוגיות בתחום זה מגוונות. ברור, שלא ניתן בגיליון ראשון זה, לסקור ביסודיות תחום רחב כל כך. כל שניתן הוא להדגים את מקצתהגישות הדיסציפלינאריות ושאלות המחקר המעסיקות כיום חוקרים ולהציג חלק קטן מהמתודולוגיות, התיאוריות והמושגיים. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)4-10
מספר עמודים7
כתב עתהרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש
כרך5
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2020

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • אחריות חברתית של ארגונים ועסקים
  • בין-תחומיות
  • תאגידים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי