דבר המערכת

גדי אלגזי, ענבל עפר, מירי שפר-מוסנזון

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר עוסק בקצרה בהבדלים בין היסטוריה שבעל-פה לבין תיעוד ארכיוני
כותר מתורגם של התרומהFrom the Editors
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)3
מספר עמודים1
כתב עתזמנים: רבעון להיסטוריה
כרך147
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • ארכיונים
  • תיעוד בעל פה
  • תעודות ומקורות היסטוריים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי