דבר המערכת

גדי אלגזי, ענבל עפר, מירי שפר-מוסנזון

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)3
מספר עמודים1
כתב עתזמנים: רבעון להיסטוריה
כרך145
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

IHP publications

  • ihp
  • היסטוריוגרפיה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי