"דבר אל סופרינו": בעיית חדשות הכזב בדיווחיהם של כתבי העיתון "הצפירה", 1874

זף סגל

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

בח' בטבת תרל"ה (16.12.1874.) חתם חיים זעליג סלונימסקי, עורך ומייסד עיתון 'הצפירה', את הגיליון ה-23 של העיתון במכתב חריף ונוקב שלא נועד לקוראי העיתון, אלא לכתביו. כותרת המכתב, "דבר אל סופרינו", לא העידה על הזעם והתסכול שיופיעו בהמשך הכתוב ויופנו לעבר כתבי העיתון מהקהילות היהודיות השונות שניצלו את הבמה שניתנה להם כדי להפיץ חדשות כוזבות. הרקע למכתב זה היה שרשרת כתבות, לכאורה בלתי תלויות, שהתפרסמו בעיתון בין אוקטובר לדצמבר 1874 ועוררו ויכוחים בשאלות האמינות, המהימנות והאחריות העיתונאית. במאמר מבקש המחבר להציג את הרקע הארגוני והתרבותי שאפשר לכתבי העיתון לפרסם ידיעות כזב, ואת שרשרת הכתבות שגרמה להתפרצותו של סלונימסקי ולביקורתו. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)15-20
מספר עמודים6
כתב עתקשר
כרך52
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

הערה ביבליוגרפית

נושא הגיליון: פייק ניוז בעיתונות העברית. Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • אמינות
  • הצפירה (עיתון)
  • עיתונות יהודית
  • שקר

פורמט ציטוט ביבליוגרפי