דברים שרואים מכאן, לא רואים משם (ולהיפך): על סכסוכים ופתרונם במשנתו של יוהן גלטונג

תמר הרמן

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספתח דבר / אחרית דבר

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחלהתיר את הפלונטר : יצירתיות בהתמרת סכסוכים
עורכיםיוהן גלטונג
מקום הפרסוםבני ברק
מוציא לאורהקיבוץ המאוחד
עמודים226-244
מספר עמודים19
מסת"ב (מודפס) 9789650205539
סטטוס פרסוםפורסם - 2010

סדרות פרסומים

שםקו אדום
מוציא לאורהקיבוץ המאוחד

פורמט ציטוט ביבליוגרפי