דברים לזכרו של ד"ר צביקה פירסט: [לזכרו]

שרה פולק, ציפי ארליך, יהודית גל עזר

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)ינואר 2009
כתב עתהבטים בהוראת מדעי המחשב
סטטוס פרסוםפורסם - 2009

IHP publications

  • ihp
  • פירסט, צביקה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי