גרעין השקד, לעזאזל (חדשות)

ענת ברנע

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

גולנאץ טביבניה מאוניברסיטת קליפורניה בחנה בסדרת ניסויים את התהליכים המוחיים והאוטונומיים הקשורים לחשיפה לגירויים שליליים, ובעיקר את השפעתן של מילים מסוגים שונים על עוצמת התגובה המוחית והגופנית.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)22
מספר עמודים1
כתב עתגליליאו: כתב עת למדע ומחשבה
כרך113
סטטוס פרסוםפורסם - 2008

IHP publications

  • ihp
  • לחץ פסיכולוגי
  • מוח
  • פוביות
  • רגשות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי