גם כאן מותר לחלום ולאהוב (יומן מגיטו טרזין)

תמר הרמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)195-208
מספר עמודים14
כתב עתילקוט מורשת
כרךמ"ז
סטטוס פרסוםפורסם - 1989

IHP publications

  • ihp
  • גטו טרזין
  • יומנים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי