גלובליזציה, פוליטיקה מקומית ושינויים במדינת-הרווחה: תוכנית ביטוח האבטלה בישראל

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מאמר זה מתעד ובוחן את השינויים שחלו בשני העשורים האחרונים בתכנית לביטוח האבטלה בישראל וכיצד אותם שינויים קשורים לתהליכי הגלובליזציה
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)155-174
מספר עמודים20
כתב עתעבודה, חברה ומשפט
כרך9
סטטוס פרסוםפורסם - 2002

IHP publications

 • ihp
 • Globalization
 • Social service
 • Unemployment
 • Unemployment insurance
 • Welfare state
 • אבטלה
 • ביטוח אבטלה
 • גלובליזציה
 • מדינת רווחה
 • שירותי רווחה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי