גלובליזציה, פוליטיקה מקומית ושינויים במדינת-הרווחה: תוכנית ביטוח האבטלה בישראל

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מאמר זה מתעד ובוחן את השינויים שחלו בשני העשורים האחרונים בתכנית לביטוח האבטלה בישראל וכיצד אותם שינויים קשורים לתהליכי הגלובליזציה
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)155-174
מספר עמודים20
כתב עתעבודה, חברה ומשפט
כרך9
סטטוס פרסוםפורסם - 2002

IHP publications

  • ihp
  • אבטלה
  • ביטוח אבטלה
  • גלובליזציה
  • מדינת רווחה
  • שירותי רווחה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי