גישות להוראת תורת היחסות הפרטית

מאיר מידב, יורם קירש, ח מוסט

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)17-25
מספר עמודים9
כתב עתתהודה: עלון למורה לפיסיקה
כרך11
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 1985

IHP publications

  • ihp
  • פיזיקה -- לימוד והוראה
  • תורת היחסות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי