גישות להוראה של תורת היחסות הפרטית והצעות לשיפור הגישה ההיסטורית

מאיר מידב, יורם קירש

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

המחברים כותבים על גישות להוראת תורת היחסות הפרטית. מאמר זה מכוון למורי הפיסיקה בתיכון או בקורסי המבוא למכניקה באוניברסיטה, והוא בבחינת תרומה חשובה להוראת הפיסיקה של המאה העשרים בתיכון. הכותבים מבחינים בין הגישה ההסטורית הקלסית, שהתמקדה בניתוח ניסוי מייכלסון מורלי, לבין הגישה הניסויית המבקשת לבסס את הלימוד על שימוש בניסויים מודרניים יותר מתחום הפיסיקה הגרעינית. המחברים מציעים הרחבה מן ההקשר ההיסטורי לשורה של נושאים, כגון האברציה של אור הכוכבים, ניסוי פיזו, ניסוי מייכלסון מורלי, כוכבים כחולים וניסויים במאיצי חלקיקים. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהחינוך לקראת המאה ה-21 (קובץ בעריכת דוד חן)
מקום הפרסוםתל אביב
מוציא לאורהוצאת רמות
עמודים345-359
מספר עמודים15
מסת"ב (מודפס)9652741795
סטטוס פרסוםפורסם - 1995

IHP publications

  • ihp
  • Mechanics -- Study and teaching
  • Physics -- Study and teaching
  • Relationism
  • Science -- Experiments
  • מכניקה -- לימוד והוראה
  • ניסויים מדעיים
  • פיזיקה -- לימוד והוראה
  • תורת היחסות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי