גישה אלגוריתמית לעומת גישה אינסטרומנטלית בחינוך מתמטי

יהודית גל עזר, גדעון צבס

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)58-60
מספר עמודים3
כתב עתעל"ה: עלון למורי המתמטיקה
כרך17
סטטוס פרסוםפורסם - 1995

IHP publications

  • ihp
  • מתמטיקה -- לימוד והוראה
  • פתרון בעיות במתמטיקה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי