גיטרות חשמליות, קוסמופוליטיות אסתטית וייחוד תרבותי

מוטי רגב

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

תקציר

מטרת המחבר היא להמחיש כיצד צלילי המוזיקה, והשינויים שהם מביאים אל המרחב התרבותי, מגלמים את תהליכי הגלובליזציה התרבותית ואת כינונו של מצב תרבותי שאותו הוא מכנה 'קוסמופוליטיות אסתטית'. המאמר מציג רגעי מפתח בחדירתו של צליל הגיטרה החשמלית לישראל, שמייצגים ומגלמים את התגלגלותה של הייחודיות התרבותית בישראל לקוסמופוליטיות אסתטית. לדיון ברגעים אלה של חדירת צליל הגיטרה החשמלית למרחב התרבותי של ישראל מקדים דיון קצר באופיה של הקוסמופוליטיות האסתטית כמצב תרבותי ובמוזיקת הפופ-רוק כהתממשות בולטת שלו, וכן ניתוח של ההשלכות והמשמעויות התרבותיות של צלילי מוזיקה בכלל, ושל צליל הגיטרה החשמלית בפרט על המרחב התרבותי.
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחמוזיקה בישראל
עורכיםמיכאל וולפה, גדעון כ"ץ, טוביה פרילינג
מוציא לאורמכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות
עמודים29-49
מספר עמודים21
מסת"ב (מודפס)9789655101010
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

סדרות פרסומים

שםעיונים בתקומת ישראל. סדרת נושא
מספר8

IHP publications

  • ihp
  • גיטרה חשמלית
  • גיטריסטים
  • מוזיקה ישראלית
  • מוזיקה מזרחית בישראל
  • מוזיקה פופולרית
  • מוסיקת עולם
  • מוסיקת פופ
  • מוסיקת רוק

פורמט ציטוט ביבליוגרפי