גיבורים תועים של ספרות מחויבת. ניהיליסטים וניהיליזם בספרות הרוסית, 1866-1862

פרסום מחקרי: ספר / דוחספר

תקציר

Summary: "הספר... מבקש להציע מבט כולל על השיח הספרותי, הפילוסופי והחברתי ברוסיה בשנות השישים של המאה התשע-עשרה. בשנים אלו, הניהיליזם והניהיליסטים היו סוגיה ספרותית וחברתית מרכזית שהעסיקה את מחברי הרומנים, את מבקרי הספרות ואת קהל הקוראים ברוסיה. מושג הניהיליזם, על מקורותיו בפילוסופיה הגרמנית, הפך לשם נרדף לספקנות רדיקלית ולמבוכתה של המטפיזיקה, ועם הפצתו ברוסיה הוליד תת-ז'אנר חדש של הרומן האירופי: הרומן הניהיליסטי, שבמרכזו עומד הגיבור הצעיר השולל את ההשקפות המקובלות בכל רובדי החיים, בכלל זה הדת, המדע, הפוליטיקה והאמנות. דמויות ספרותיות כאלה, דוגמת באזארוב באבות ובנים מאת איוון ס' טורגנייב, גיבורי מה לעשות? מאת ניקולאי ג' צ'רנישבסקי ורסקולניקוב בהחטא ועונשו מאת פיודור מ' דוסטויבסקי, היו עד מהרה לאייקונים תרבותיים. בתיווכה של ביקורת הספרות חדר הניהיליזם מתחום הספרות היפה אל המציאות ההיסטורית ואף השפיע השפעה מכרעת על שידור המערכות החברתי והפוליטי. הניהיליזם בספרות הרוסית איננו אפוא נושא למחקר ספרותי בלבד, אלא גם למחקר בתחום ההיסטוריה האינטלקטואלית והתרבותית של רוסיה."(כריכה אחורית)
שפה מקוריתאנגלית אמריקאית
מוציא לאורמכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
מסת"ב (מודפס)9789650207656
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

הערה ביבליוגרפית

Accession Number: oui.990003669870204226; Corporate Authors: מכון ון ליר בירושלים; Other Notes: כולל ביבליוגרפיה.; גרסה אלקטרונית (ראה מס’ מערכת 382829).; Publication Type: Book; Physical Description: 156 עמודים ; 21 ס"מ.; Language: Hebrew; Other Titles: Wandering heroes, committed writers : Nihilists and nihilism in Russia literature, 1862-1866.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי