גורני, יוסף. חלופות נפגשות: מפלגת ה'בונד', תנועת הפועלים העברית ו'כלל ישראל', 1985-1897: [מאמר ביקורת]

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מחבר המאמר מציג את הספר ומציין את מחבר הספר כמי שמשלב שני תחומי מחקר, הארץ ישראלי והציוני עם זה הגלותי והתפוצתי תוך מיקוד הדיון בשתי מפלגות פועלים: תנועת העבודה הארץ ישראלית, שהיא לכל דבר ועניין מפלגת פועלי ארץ ישראל (מפאי), על גילגוליה האירגוניים, ומפלגת ה"בונד" - ברית הפועלים היהודים הכללית בליטא, בפולין וברוסיה.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)371-374
מספר עמודים4
כתב עתציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
כרך72
מספר גיליון3
סטטוס פרסוםפורסם - 2007

IHP publications

  • ihp
  • Mifleget poale Erez Yisrael (Political party)
  • בונד (מפלגה יהודית במזרח אירופה)
  • מפלגת פועלי ארץ ישראל

פורמט ציטוט ביבליוגרפי