גורל ובחירה בקולנוע הפמיניסטי הפוסט-קולוניאלי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

'פרוייקט השחרור' של נשים לא-מערביות מקפל בתוכו משימה כפולה, משימה המחדדת את מלכודן הקטגורי של נשים אלה: שחרור מהשיח הקולוניאלי ההגמוני לצד שחרור מהמשטר הפטריארכלי. מאמרה של יעל מונק דן בשלושה סרטים ['שתיקת הארמון, 'פעם היו גיבורים', 'שחור'] העוסקים במאבקן של הנשים החומות לשחרור. בשלושתם המאבק על הזהות האתנית והנשית חוברים יחדיו לכדי יצירת נרטיב פוסט-קולוניאלי, פמיניסטי וביקורתי. שלושתם מקיימים תבנית של דיכוי בתוך דיכוי, כך שהמודעות הפמיניסטית הופכת את הדיכוי הקולוניאלי לרובד אחד בלבד מתוך אופק הקריאה של המסמך הקולנועי
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)21-24
מספר עמודים4
כתב עתרסלינג: במה חלופית לטקסטים עבריים - ספרות-תרבות
כרך6
סטטוס פרסוםפורסם - 1999

IHP publications

  • ihp
  • דיכוי
  • נשים בקולנוע
  • פמיניזם וקולנוע
  • פעם היו גיבורים (סרט)
  • שחור (סרט)
  • שתיקת הארמון (סרט)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי