גבריות וכיבוש בעדויות של שוברות שתיקה

ארנה ששון-לוי, יגיל לוי, עדנה לומסקי-פדר

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

במאמר בוחנים המחברים את העדויות שנתנו נשים ששירתו בשטחים הכבושים לארגון שוברים שתיקה, ועוסק בדרך שבה השירות הצבאי יכטול לשמש מקור ללגיטימציה לגיוס קולן הפוליטי של נשים ולעיצובו.
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחמגדר בבסיס (קובץ בעריכת אורנה ששון-לוי ועדנה לומסקי-פדר)
כותר משנה של פרסום המארחנשים וגברים בשירות הצבאי
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורהוצאת מכון ון ליר
עמודים397-417
מספר עמודים21
מסת"ב (מודפס)9789650208226
סטטוס פרסוםפורסם - 2018

הערה ביבליוגרפית

שער רביעי: ההתנגדות למלחמה ולכיבוש מפרספקטיבה מגדרית הקובץ זמין במאגר הספרים האלקטרוניים 'פסיק' לאחר הרשמה

IHP publications

 • ihp
 • Israel -- Tseva haganah le-Yiśraʼel -- Recruiting, enlistment, etc
 • Men
 • Militarism
 • Palestinian Arabs
 • Protest movements
 • Sex
 • Shovrim shetiḳah (Organization : Israel)
 • Soldiers
 • West Bank and Gaza Strip
 • Women and the military
 • גברים
 • חיילים
 • מגדר
 • מחאה
 • מיליטריזם
 • נשים בצבא
 • פלסטינים
 • צבא -- שירות סדיר
 • צה"ל והמתנחלים
 • שוברים שתיקה (ארגון)
 • שטחים מוחזקים (1995-1967)

RAMBI publications

 • rambi
 • Arab-Israeli conflict -- Women
 • Masculinity -- Social aspects -- Israel
 • Militarism -- Israel
 • Pacifists -- Israel -- Attitudes
 • Shovrim shetiḳah (Organization : Israel)
 • Women and the military -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי