בתי מדרש לרבנים בגרמניה - בין הוראה למחקר

Guy Miron (אחר)

פרסום מחקרי: תוצר מחקר שאינו טקסטתוצר דיגיטלי / חזותי

תקציר

השקת "מנחה ליהודה"
שפה מקוריתעברית
המדיה של הפרסוםמקוון
סטטוס פרסוםפורסם - 1 ינו׳ 2018

הערה ביבליוגרפית

מכון שכטר למדעי היהדות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי