ברטראן טאברנייה - הבמאי שהתגעגע ל'צרפת הישנה והטובה'

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

אם צריך לסכם את הבמאי ברטראן טאברנייה בביטוי אחד, יהיה זה "צרפת הישנה והטובה". כמו "ארץ ישראל הישנה והטובה", גם בצרפת קיימת רומנטיזציה של העבר, אז כשהעם הצרפתי היה טוב יותר, ערכי יותר, הומוגני יותר, מאוחד יותר. אלא שבמאה העשרים ואחת, כל אותם ערכים נשמעים לא רק מיושנים אלא גם לא תמיד רלוונטיים. צרפת שינתה את פניה ללא הכר וטאברנייה הבמאי והאיש נותר שבוי במה שצרפת פעם הייתה, בדימויי מולדתו שאהב לאהוב. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
כתב עתסינמטק
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

IHP publications

  • ihp
  • טברניה, ברטרן
  • קולנוע -- צרפת

פורמט ציטוט ביבליוגרפי