בקופסאות הבטון: נשים מזרחיות בפריפריה הישראלית: [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)168-173
מספר עמודים6
כתב עתהמרחב הציבורי
כרך8
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

IHP publications

  • ihp
  • דתיות
  • מוצפי-הלר, פנינה -- בקופסאות הבטון
  • נשים
  • עדות המזרח
  • פריפריה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי