בעיות הדמוקרטיה התעשייתית בחברת העובדים

אביעד בר חיים

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)אוגוסט 1983
כתב עתהמפעל: במה לקידום בעיות פריון העבודה, הייעול והניהול
סטטוס פרסוםפורסם - 1983

IHP publications

  • ihp
  • חברת העובדים
  • שיתוף עובדים בהנהלה
  • שיתוף עובדים ברווחים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי