בסרט הזה כבר היינו

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)25-26
מספר עמודים2
כתב עתסרטים: כתב-עת לקולנוע וטלויזיה
כרך5
סטטוס פרסוםפורסם - 1989

IHP publications

  • ihp
  • נשים על סף התמוטטות עצבים (סרט)
  • פוסטמודרניזם בקולנוע

פורמט ציטוט ביבליוגרפי