במחתרת מארצות האסלאם: פרשיות העפלה והגנה

Haim Saadoun (עורך), יואל רפל (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחאנתולוגיהביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהZionist Underground Activity in Muslim Countries: self-Defense and Illegal Immigration
שפה מקוריתעברית
מוציא לאורמכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
מספר עמודים161
מסת"ב (מודפס) 9652350672
סטטוס פרסוםפורסם - 1997

פורמט ציטוט ביבליוגרפי