במבט לאחור ערב החורבן: זכרון היסטורי ודימויי עבר בעיתונות היהודית בהונגריה, 1944-1938

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המחבר משרטט על סמך כתיבה יהודית את מפת התודעה של הזרמים המרכזיים ביהדות הונגריה בשנים הסוערות שלפני כיבוש הונגריה בידי הנאצים. המחבר מתמקד באופן שבו הבנו הזרמים השונים של יהדות הונגריה את דימויי העבר שלהם כדי להתמודד עם האתגרים הקשים שזימנה התקופה.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)51-69
מספר עמודים19
כתב עתדפים לחקר תקופת השואה
כרך24
סטטוס פרסוםפורסם - 2010

IHP publications

  • ihp
  • הונגריה -- היסטוריה
  • היסטוריוגרפיה יהודית
  • יהודי הונגריה
  • נרטיב
  • שואה -- הונגריה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי