בלשון כפליים: בין עולם הטקסטים הרבניים (בעברית) לעולם הקוראים (ביידיש) אצל רבי שמעון פרנקפורט מאמשטרדם

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

'ספר החיים' (אמשטרדם תע"ג 1703) הוא אחד הספרים המרכזיים והמשפיעים בסוגה המכונה 'ספרי חולים ומתים', סוגה שהחיבורים בה כוללים תפילות וקטעי עיוניים המיועדים לשימוש החולים מזמן המחלה ועד למיתה ולשימוש הסובבים אותם - לתקופה זו ואף אחריה. 'ספר החיים' הוא החיבור הדו-לשוני הראשון בסוגה. מחברו, ר' שמעון פרנקפורט, יליד שורין שבפולין, עבר לאמסטרדם בעקבות הפרעות שליוו את מלחמות השוודים, והיה רבה של החברה קדישא האשכנזית בעיר זו. הוא כתב את ספרו בשני חלקים נפרדים, חלק בעברית וחלק ביידיש. ביחס בין שני חלקים אלה של 'ספר החיים' דן הכותב בחלקו השני של המאמר ומראה כיצד כיוון המחבר את החלק ביידיש ל'עולם הקוראים'. בחלק הראשון של המאמר מציג הכותב טקסט אחר של אותו מחבר, שבו הוא מתמקד ב'עולם הטקסטים', וליתר דיוק בחלק ממנו, עולם הטקסטים הרבניים או ההלכתיים. שני החלקים יחד משמשים את הקהילה.
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחחוט של חן
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורמרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
עמודים95-122
מספר עמודים28
מסת"ב (מודפס)9789652273031
סטטוס פרסוםפורסם - 2013

IHP publications

  • ihp
  • פרנקפורט, שמעון -- ספר החיים

RAMBI publications

  • rambi
  • Jewish literature -- History and criticism
  • Jews -- Languages
  • Rabbinical literature -- Language, style
  • Yiddish literature -- History and criticism
  • פרנקפורט, שמעון -- 1634-1712 -- ספר החיים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי