בלוק 30: [ספור]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)46-50
מספר עמודים5
כתב עתמאזנים
כרךצ"א
מספר גיליון5
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

IHP publications

  • ihp

פורמט ציטוט ביבליוגרפי