ביקורת הספר עמנואל אטקס, הציונות המשיחית של הגאון מווילנה: המצאתה של מסורת, ירושלים תשע"ט

פרסום מחקרי: פרסום בבמה מקצועיתביקורת על ספר / על יצירת אמנות / על מאמר

שפה מקוריתעברית
פרסום על ידי מומחההארץ: תרבות וספרות
סטטוס פרסוםפורסם - 25 אוק׳ 2019

פורמט ציטוט ביבליוגרפי