ביקורת הספרות של ברנר ותאוריית הראליזם הרוסי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)183-214
מספר עמודים32
כתב עתמחקרי ירושלים בספרות עברית
כרךכג
סטטוס פרסוםפורסם - 2009

RAMBI publications

  • rambi
  • Hebrew literature, Modern -- History and criticism
  • ברנר, יוסף חיים -- 1881-1921

פורמט ציטוט ביבליוגרפי