בין רוויזיה לרהביליטציה: שמעון דובנוב כמבקר ספרות

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחעם ועולם
כותר משנה של פרסום המארח שי לישראל ברטל
עורכיםדימיטרי שומסקי, יונתן מאיר, גרשון דוד הונדרט
עמודים97-114
מספר עמודים18
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

RAMBI publications

  • rambi
  • Dubnow, Simon -- 1860-1941
  • Hebrew literature, Modern -- History and criticism
  • Jewish scholars -- Soviet Union
  • Yiddish literature -- History and criticism

פורמט ציטוט ביבליוגרפי