בין משפחה עובדת לאובדת: השפעתם של ארגונים על קונפליקט עבודה-משפחה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

יותר ויותר עובדים חווים קשיים בשילוב בין דרישות העבודה ודרישות המשפחה. מחקרים שנערכו לאחרונה מראים כי לארגונים השפעה מכרעת על אופן ההתמודדות של עובדיהם. מטרת המאמר היא לסקור את המאפיינים הארגוניים אשר עשויים להקל או להקשות על יכולת העובדים/ות להתמודד עם קונפליקט כפל התפקידים.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)11-16
מספר עמודים6
כתב עתהתנהגות בעסקים: כתב עת בנהול ובהתנהגות עסקית
כרך3
סטטוס פרסוםפורסם - 2008

IHP publications

  • ihp
  • התמודדות (פסיכולוגיה)
  • עבודה ומשפחה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי