בין "מרכז" ל"מזרח": על הדרך המיוחדת של האמנציפציה היהודית בהונגריה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

במאמר נדונים תהליכי המודרניזציה המרכזיים שעברו יהודי הונגריה החל מן המחצית השנייה של המאה התשע עשרה ועד לראשית התקופה שבין מלחמות העולם
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)סט-קח
כתב עתמיכאל: מאסף לתולדות היהודים בתפוצות
כרך16
סטטוס פרסוםפורסם - 2004

הערה ביבליוגרפית

בעיקר בהשוואה לתהליכים מקבילים שהתחוללו ביהדות גרמניה.

IHP publications

 • ihp
 • Antisemitism -- Hungary
 • Hungary -- History
 • Jews -- Emancipation
 • Jews -- History -- 19th century
 • Jews -- History -- 20th century
 • Jews -- Hungary
 • אמנסיפציה (יהודים)
 • אנטישמיות -- הונגריה
 • הונגריה -- היסטוריה
 • היסטוריה יהודית -- עת חדשה -- מאה 19
 • היסטוריה יהודית בין שתי מלחמות העולם
 • יהודי הונגריה

RAMBI publications

 • rambi
 • Jews -- Hungary -- History -- 1800-2000
 • Jews -- Germany -- History -- 1800-2000
 • Jews -- Historiography

פורמט ציטוט ביבליוגרפי