בין מוסר לתועלת: ניתוח סוציולוגי של יופי כערך אנושי במחזות שואה

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהBetween ethics and utility: A sociological account of beauty as human value in Holocaust plays
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהשואה ואנחנו בתאטרון הישראלי
כותר משנה של פרסום המארחThe Holocaust and Us in Israeli Theater
עורכיםדוד גדג', עופר שיף
מוציא לאורמכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
עמודים106-125
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

פורמט ציטוט ביבליוגרפי