בין "זהירות בכביש" ל"מרי לו": הכשרת מורים כרכזי תרבות ואמנות בבית הספר

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

על חשיבות החנוך לאמנות של פרחי ההוראה בתקופת הכשרתם, במטרה שבתפקידם כמורים, רכזי תרבות, או בעת בחירת מופעי אמנות עבור התלמידים יוכלו מורים אלו לבחור מופעים שתכניהם נוגעים לחיי התלמיד ושיגרמו לו הנאה, תוך שימת לב ורגישות רבה לאיכות האמנותית של היצירה ולערכיה האסתטיים.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)9
מספר עמודים1
כתב עתירחון מכון מופת
כרך32
סטטוס פרסוםפורסם - 2008

IHP publications

  • ihp
  • הכשרת מורים
  • חינוך לאומנות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי