בין השתלבות לייחוד: תפיסת האמנציפציה בשיח הפוליטי של יהודי גרמניה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מחבר המאמר בוחן כיצד הארגונים הפוליטיים שייסדו יהודי גרמניה החל משלהי המאה התשע-עשרה, ובעיקר האגודה המרכזית וההתאחדות הציונית של גרמניה, הציבו מגוון של חזונות פוליטיים שהיו כרוכים במונח 'אמנציפציה' ובפרשנויות עליו. המאמר פותח בעיון תמציתי בדרכי התמודדותם עם השאלות הנוגעות לאופי שילובם הרצוי של היהודים בסביבה הגרמנית בשני העשורים שקדמו למלחמת העולם הראשונה. העיון מתמקד בשאלת הבנייתו של מושג האמנציפציה ותפיסתו, בעיקר על בסיס ספרות המחקר העוסקת בתולדות הארגונים היהודיים בתקופה זו. חלקו העיקרי של המאמר מנתח סוגיה זו ברפובליקת ויימר ובתחילת העידן הנאצי - השנים שבהן הגיע המאבק על האמנציפציה לשיאו, ובסופו של דבר נפלה בו הכרעה.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)1-24
מספר עמודים24
כתב עתישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל היסטוריה, תרבות, חברה
כרך9
סטטוס פרסוםפורסם - 2006

IHP publications

 • ihp
 • Germany -- History -- 1871-1918
 • Germany -- History -- 1918-1933
 • Germany -- History -- 1933-1945
 • Jewish organizations -- Germany
 • Jews -- Emancipation
 • Jews -- Germany
 • Jews -- History -- 19th century
 • Jews -- History -- 20th century
 • אמנסיפציה (יהודים)
 • ארגונים יהודיים -- גרמניה
 • גרמניה -- היסטוריה -- 1871-1918
 • גרמניה -- היסטוריה -- 1918-1933
 • גרמניה -- היסטוריה -- 1933-1945
 • היסטוריה יהודית -- עת חדשה -- מאה 19
 • היסטוריה יהודית -- עת חדשה -- מאה 20
 • יהודי גרמניה

RAMBI publications

 • rambi
 • Jews -- Germany -- History -- 1800-2000
 • Antisemitism -- Germany -- History -- 1800-2000

פורמט ציטוט ביבליוגרפי