בין השתלבות להתייחדות - האמנסיפציה והקיום היהודי בגרמניה הווימארית בעיני נציג הממסד היהודי הליברלי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)99-124
מספר עמודים26
כתב עתיהדות זמננו
כרך11-12
סטטוס פרסוםפורסם - 1998

IHP publications

  • ihp
  • אמנסיפציה (יהודים)
  • היסטוריה יהודית -- עת חדשה -- מאה 20
  • יהודי גרמניה
  • יהודים וגרמנים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי