בין המרכז לשוליים: יהודי תימן בראשון לציון מימי העלייה השנייה ועד למאה ה-21

בת ציון עראקי-קלורמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

ראשון לציון כיום היא עיר המקבצת בתוכה תושבים מרקעים אתניים, חברתיים ותרבותיים שונים. אולם בייסודה הוקמה המושבה בידי עולים ממוצא מזרח-אירופי אחיד למדי. מרבית מייסדיה הסתייעו בארגונים ציוניים שמהם קיבלו חלקת אדמה לעיבוד, ומצאו את פרנסתם כאיכרים. תושבים אלה נשארו לאורך שנים הקבוצה הדומיננטית במושבה, ובצדם התגבשה שכבת אוכלוסייה נוספת של תושבים ממזרח אירופה: נותני שירותים, בעלי מלאכה, סוחרים ופועלים. מצב זה השתנה מעט בשנת 1909, עם בואם של 75 עולים מתימן. אלו הצטרפו לאוכלוסיית המושבה, שמנתה באותה עת 1,039 נפשות. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)20-22
מספר עמודים3
כתב עתעת-מול: עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל
כרך224
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

IHP publications

  • ihp
  • ארץ ישראל -- היסטוריה
  • יהודי תימן בישראל ובארץ-ישראל
  • נחלת יהודה (יישוב עירוני)
  • עדתיות והתיישבות
  • ראשון לציון (יישוב עירוני)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי