בין גרמניה לישראל: היסטוריוגרפיה, רצח עם ו'שבר ציוויליזטורי': [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר עוסק בספר שמציג מבחר מעבודתו המחקרית וההגותית של ההיסטוריון הגרמני-ישראלי דן וינר בנושאי חקר השואה, שואה וזיכרון וייחודיות השואה בהשוואה לאירועי רצח עם.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)276-281
מספר עמודים6
כתב עתציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
כרך89
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 2024

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • דינר, דן -- זמנים אפלים
  • חקר השואה
  • רצח עם
  • שואה וזיכרון

פורמט ציטוט ביבליוגרפי