בין ברלין לבגדאד: חקר תולדות יהודי עיראק ואתגר ההיסטוריוגרפיה המשולבת

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מחבר המאמר מנסה להאיר ולבקר את מצבה של ההיסטוריוגרפיה של יהודי עיראק המודרנית - תחום מחקר המתרכז רובו ככולו בישראל ומנותק עד כה כמעט לחלוטין מתחומי מחקר אחרים בהיסטוריה היהודית. מקצת הבעיות שתחום מחקר זה סובל מהן נובע, לטענת המחבר, מעצם עיסוקו בעבר הקרוב, שלרבים מן העוסקים בו יש גם זיקה אישית אליו. בעיות ספציפיות יותר נוגעות לעצם נקודת המבט של החוקר הישראלי בן דורנו על תקופה זו בתולדות יהודי עיראק. נקודת המוצא של המחבר לביקורת על ההיסטוריוגרפיה של יהודי עיראק באה מתוך עיסוקו בשאלות דומות בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה הישראלית של יהודי גרמניה ושל יוצאי גרמניה בישראל - תחום מחקר ותיק יותר, שהתמודד אף הוא עם בעיות דומות (תקציר מתוך המאמר).
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)73-98
מספר עמודים26
כתב עתציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
כרך71
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2006

IHP publications

 • ihp
 • Jews -- Germany
 • Jews -- Historiography
 • Jews -- Iraq
 • היסטוריוגרפיה יהודית
 • יהדות ומודרניזם
 • יהודי גרמניה
 • יהודי עיראק
 • מחקר השוואתי

RAMBI publications

 • rambi
 • Jews -- Iraq -- History -- 1500-
 • Jews -- Iraq -- Historiography
 • Jews -- Germany -- History -- 1945-
 • Jews -- Germany -- Historiography
 • Israel -- Historiography

פורמט ציטוט ביבליוגרפי