בין אשכנז לספרד : היסטוריה תרבותית של יהדות פרובנס בימי הביניים: מקראה

Ram Ben-Shalom (עורך), אורית רמון (עורך), Avriel Bar-Levav (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהBetween Ashkenaz and Sefarad - A Cultural History of the Jews of Medieval Provence: a reader
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
מספר עמודים720
סטטוס פרסוםפורסם - 2018

פורמט ציטוט ביבליוגרפי