בין אלג'יר לפלסטין: כמה מחשבות על קולנוע פוליטי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)39-49
מספר עמודים11
כתב עתעין בעין: כתב-עת לקולנוע ווידיאו
כרך1
סטטוס פרסוםפורסם - 2003

IHP publications

  • ihp
  • אימפריאליזם
  • אלג'יריה -- יחסי-חוץ -- צרפת
  • הסכסוך הערבי-ישראלי
  • צרפת -- יחסי-חוץ -- אלג'יריה
  • קולנוע ופוליטיקה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי