בין אלג'יר לפלסטין: כמה מחשבות על קולנוע פוליטי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)39-49
מספר עמודים11
כתב עתעין בעין: כתב-עת לקולנוע ווידיאו
כרך1
סטטוס פרסוםפורסם - 2003

IHP publications

 • ihp
 • Algeria -- Foreign relations -- France
 • Arab-Israeli conflict
 • France -- Foreign relations -- Algeria
 • Imperialism
 • Motion pictures -- Political aspects
 • אימפריאליזם
 • אלג'יריה -- יחסי-חוץ -- צרפת
 • הסכסוך הערבי-ישראלי
 • צרפת -- יחסי-חוץ -- אלג'יריה
 • קולנוע ופוליטיקה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי