ביטויים משיחיים בעליות מתימן, תרמ"א-תרע"ד

בת ציון עראקי-קלורמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)21-35
מספר עמודים15
כתב עתפעמים: פרקי עיון במורשת ישראל במזרח
כרך10
סטטוס פרסוםפורסם - 1981

IHP publications

  • ihp
  • יבנאלי, שמואל
  • יהודי תימן
  • יהודי תימן בישראל ובארץ-ישראל
  • מכתבים ואגרות היסטוריים
  • משיחיות
  • עליות לארץ ישראל
  • עלייה ראשונה
  • עלייה שנייה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי