ביו רום - מאגר מידע ממוחשב בסביבת מולטימדיה

שלומית גינוסר, אורה יוגב, נטע עורבי, יהודית עתידיה, ליאורה פלד, יעל פרידלר, אורלי קבילי, Yoram Kalman, מגי רוח, יהודית שפר, חוה גרינספלד

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתאנגלית אמריקאית
כתב עתעלון למורי הביולוגיה
כרך154
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 1998

פורמט ציטוט ביבליוגרפי