ביולוגיה של היהודים?! אין דבר כזה! [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותיתביקורת עמיתים

תקציר

המחבר טוען כי שאלת המהות הביולוגית של ההוויה היהודית ליוותה את הגשמת החזון הציוני מראשיתו. הציונות, שהיא בעיקרה תנועה לאומית-חילונית, העדיפה באופן ברור הגדרה של הזהות היהודית כזהות לאומית אשר התבססה על שפה משותפת, וכן על ההכרה בקיומו של מוצא ביולוגי משותף.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)211-216
מספר עמודים6
כתב עתישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל היסטוריה, תרבות, חברה
כרך12
סטטוס פרסוםפורסם - 2007

הערה ביבליוגרפית

מאמר ביקורת על רפאל פלק, ציונות והביולוגיה של היהודים, רסלינג, תל- אביב, 2006 ,312 עמודים.

IHP publications

  • ihp
  • גנטיקה
  • דנ"א
  • זהות יהודית
  • ציונות -- היסטוריה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי