בונים אמון במערכת החינוך בישראל: תפיסות של מורים ומנהלים

עדו אבגר, יצחק ברקוביץ, יעל שלו-ויגיסר

פרסום מחקרי: נייר עבודה / גרסה מוקדמתנייר עבודה

שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורמכון ון ליר
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

Keywords

  • Autonomy (Psychology) -- Israel
  • School principals -- Israel -- Attitudes
  • Teacher-principal relationships -- Israel
  • Teachers -- Rating of -- Israel
  • Teachers -- Supervision of -- Israel
  • Teachers -- Israel -- Attitudes
  • Trust -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי