בארמון בברצלונה ובשוק במיורקה: לקראת טיפולוגיה חדשה של ויכוחי הדת בימי הביניים

אורה לימור

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

הויכוח היהודי-הנוצרי הוא נושא מגוון ורב פנים. עם זה, נסיונות המיון של החיבורים השונים בסוגה הפולמוסית, ושל האירועים הפולמוסיים הידועים לנו, נשענו עד כה רק על הספרות שעמדה לדיון בין הצדדים. במאמר זה נעשה ניסיון להרחיב את היריעה, ולהתבונן גם במרכיבים אחרים: אישיותם של המתווכחים, אתרי השיח, הטיעונים ושיטות הויכוח. הדיון מושתת על התבוננות קרובה בשני מאורעות פולמוסיים שזכו לתיאור מפורט בספרות: ויכוח ברצלונה (1263) וויכוח מיורקה (1286). אגב זאת עולה גם שאלת ההבחנה בין מרכז ושוליים בתחום הפולמוס
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)105-134
מספר עמודים30
כתב עתפעמים: פרקי עיון במורשת ישראל במזרח
כרך94-95
סטטוס פרסוםפורסם - 2003

IHP publications

 • ihp
 • Christianity and other religions -- Judaism
 • Jews -- History -- Middle Ages, 500-1500
 • Jews -- Spain
 • Jews -- Spain -- Barcelona
 • Jews -- Spain -- Majorca
 • Judaism -- Relations -- Christianity
 • Nahmanides -- approximately 1195-approximately 1270
 • היסטוריה יהודית -- ימי הביניים
 • יהודי ספרד
 • יהודי ספרד -- ברצלונה
 • יהודי ספרד -- מיורקה
 • יהודים ונוצרים
 • משה בן נחמן, (רמב"ן) -- 1194-1270 -- פרשן מקרא
 • פולמוס יהודי-נוצרי

RAMBI publications

 • rambi
 • משה בן מימון -- 1138-1204 -- ביקורת ופרשנות
 • כריסטיני, פבלו -- פעל במאה ה-13
 • Jews -- Spain
 • Judaism -- Relations -- Christianity
 • Christianity and other religions -- Judaism
 • Jews -- Spain -- History -- Middle Ages, 500-1500
 • Barcelona Disputation, Barcelona, Spain, 1263
 • מיורקה (ויכוח)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי